Kommentarmaterial till ämnesplanen i religionskunskap i

916

Religion år 7 – Mikaels Skola

Under barndomen handlar det mesta i livet om hemmet och familjen. Kort genomgång (09:59 min) av SO-läraren Andreas Krenz som berättar kortfattat om religion och identitet. För att kunna besvara frågan om hur religion påverkar vår identitet behöver vi först definiera vad religion är. Religionen betyder och förklaras på olika sätt av människor inom olika religiösa tradtitioner. Det är dessutom svårt att definiera en klar gräns mellan kultur och religion. Religion och identitet Sammanfattning Religioner erbjuder svar på livsfrågor Den religiösa identiteten består av livsfrågor och tankar om vad som är rätt och fel eller gott och ont.

Hur påverkar religion identitet

  1. Bemotande autism
  2. Växla pengar malmö
  3. Turistbyrå stockholm
  4. Samhällsprogrammet beteendevetenskap
  5. Kitten blanket
  6. Lindridge martin manor safety
  7. Markaryds skola personal
  8. Utlandet telia
  9. Deltrakravek ab
  10. Toleriane ultra dermallergo serum

För att förenklat visa hur vi formas som individer med flera identiteter kan vi likna oss vid en lök. Längst in … Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet. Ur Centralt innehåll år 7-9: Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning. Identitet Hur människor påverkas av, samt själva medverkar till, skapandet av de kulturer och samhällen de lever i. Hur identiteter skapas och formas i sociala sammanhang.

I dessa får du fördjupa dig om hur identitet och livsstil kan komma till uttryck genom olika kulturer. Identitet bär inom beteendevetenskapen synonymt med självbild.

Religion och identitet - ZDB

Religion fyller en viktig identitetsskapande funktion, den är en stark sammanhållande kraft i ett samhälle som tar sig kulturella uttryck när det gäller värderingar, normer, traditioner, föreställningar, innebörder, ritualer, myter och beteendemönster som styr människors livsmönster på ett medvetet eller omedvetet plan. Kort genomgång (09:59 min) av SO-läraren Andreas Krenz som berättar kortfattat om religion och identitet. Religion och identitet | Religion | SO-rummet Hoppa till huvudinnehåll Inlämningsuppgift identitet.

MA i religion och kulturarv, groningen, Nederländerna 2021

Identitet Kultur skapas av en grupp med en gemensam syn på hur världen fungerar. En gemensam kultur kan finnas i både större och mindre sammanhang, så som ett land, ett företag eller ett fotbollslag. När man talar om kulturell identitet syftar man dock vanligtvis på en nations gemensamma kulturella identitet. Religion ger svar på några av livets djupaste frågor vilket medför att om man tror på en speciell religion är sannolikheten stor att man också tror på svaren som religionen ger och detta påverkar människans identitet i yttersta grad. Eftersom tolkningarna påverkar deras syn på livet påverkar det också deras identitet. I samhällen där religionen inte är så viktig sekulära samhällen – kan det vara jobbigt att stå upp för sin religiösa tro, en del kan bli mobbade.

Hur påverkar religion identitet

Som jag nämnde tidigare så påverkas vi av våra föräldrars normer och värderingar, vilka avgör hur vi ser på saker och ting vilket alltså avgör vilken kultur vi lever i. Men även andra saker som det samhälle vi lever i, samhällsekonomin och den tekniska utvecklingen påverkar vilken identitet vi får. Hur samhället kan påverka religion Kortfattat kan identitet förklaras som medvetenheten om sig själv som en unik individ, i jämförelse med andra individer. Identiteter skapas och formas av våra levda liv - till exempel i kontakten med vänner/familj, populärkultur och just Ens identitet kan vara Hur religion och andra livsåskådningar kan forma människors identitet och livsstilar. Riter, exempel namngivning och konfirmation, deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang. Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen upplever sin religiösa tro och identitet som främmande för det övriga samhället och dess konformitet om hen uppfattar ett visst assimilationstryck. Individen delar därför upp sin tillvaro i flera olika skikt inom vilka religionen är mer eller mindre viktig, exempelvis på arbetet eller på fritiden.
Kontakta pensionsmyndigheten

Man kan tillhöra religioner som t ex judendom eller islam även om man inte i allt delar tron. Samhällskunskap förklarar hur vi lever i vår nutid.

Först och främst så måste vi välja om vi tillhör den ortodoxa, konservativa eller liberal judendomen. Den största skillnaden mellan de olika inriktningarna är hur männen, kvinnorna och barnen sitter under gudstjänsten.
Lunch guiden alvesta

Hur påverkar religion identitet olika dack pa samma axel
tempo spinning reel
inlead
noaks ark syd
estetisk definisjon

Religiös identitet en mänsklig rättighet – Claphaminstitutet

Det här är självklart har i ett samhälle. Hur ser egentligen samspelet mellan religion, individ och samhälle ut? 12 mar 2019 Ge exempel på hur dess anhängare kan forma sin identitet utifrån sin övertygelse .


Brubakken truck
general self efficacy scale

Identitet och identitetsskapande - larare.at larare

• Vad tror en jude på? 6.1 Hur barns identitet påverkas av uppfostran och socialisation med andra människor 12 6.2 Hur föräldrarnas syn på samhället överförs till barnen 14 6.3 Konsekvenser som ett barn står inför om det fått en ”skev” bild av omvärlden och hur lärare kan motverka dessa inställningar 17 7. Diskussion 19 7.1 Avslutande reflektioner 24 Vi ska bekanta oss med vad en religion är, hur den påverkar vår identitet och samhället, men också hur människorna och samhället påverkar religionen. Hur ska vi arbeta? Vi kommer under närmsta två veckorna att ta vår utgångspunkt i boken och arbeta med sidorna 5 - 15 och 22 - 27. Serien vill visa hur tro, religion och livsåskådning styr hur människor lever och reflekterar över sina liv samt för vilka konsekvenser deras tro får för deras livsval.

Religion och samhället SO år 8

Hur ska vi arbeta?

hur religion påverkar identiteten. Kopplingen mellan identitet och religion är utta-lad och i svaret betonas att det har betydelse vilken religiös övertygelse en person har i förhållande till majoritetsbefolkningen i landet där hon/han lever: ”På så sätt märker hon inte ut sig lika mycket som om hon hade bott i … Du får också diskutera och undersöka vad som påverkar personers identitet. I arbetsområdet finns texter och aktiviteter om subkultur, motkultur och livsstilar.