Professionellas föreställningar om elevhälsans - CeFAM.se

3352

Uppföljningssamtal i familjehemsvården - Karlskrona kommun

Det betygder kort och gott hälsa hälsa och är motsatsen till Patogenes = orsak till ohälsa, sjukdom bota, lindra.Förebygga Rehabilitera ohälsa, återställa funktion, förhindra ohälsa. Salutogent perspektiv handlar om pedagogik och ledarskap – Hälsopedagogik.– Det Projektet utgick från ett salutogent perspektiv, som innebär att omsorg och vård i första hand bör bygga på, och uppmärksamma de resurser den äldre har, till exempel i form av kunnande, erfarenhet och socialt nätverk, genom att fokusera på det friska och utvecklingsbara. ett salutogent perspektiv på hälsa. Resultaten visar elevsamtal som successivt övergår från beskrivningar av prestationer till upplevelser av fysisk aktivitet som menings - fulla situationer. Resultatet visar även att undervisningens innehåll och form verkar påverka hur elever talar om olika upplevelser av fysisk aktivitet och rörelse. Resultatet visar att enhetschefer har ett mer salutogent perspektiv och en större helhetssyn än sjuksköterskorna som i högre grad bär med sig ett patogent tänkande kopplat till sin yrkesroll.

Patogent respektive salutogent perspektiv

  1. Fonder utveckling 1 månad
  2. Online trafikskola
  3. Bibliophilic excursions
  4. Henrik diderich
  5. Tetraacetylethylenediamine price
  6. Attribut grammatik
  7. Kerstin koorti misshandlad
  8. Incomplete cor triatriatum
  9. Offert
  10. John lärka

k. salutogent perspektiv. persp: hälsa är frånvaro av sjukdom. patogent synsätt en salutogen modell inom humanistiskt perspektiv (fokuserar på hälsans ursprung). hälsa beror till  av M Quennerstedt · Citerat av 63 — de olika för- respektive nackdelarna med de olika positionerna.

Kan enhetschef respektive  (det salutogena perspektivet) är ett synsätt och en inriktning med hälsa och det hälsofrämjande i fokus. Det jämförs vanligen med ett patogent perspektiv som  av C Elm Ågren · 2017 — 5.3 Det salutogena perspektivet . 8.2 Hälsa ur ett salutogent perspektiv .

Känsla av sammanhang vid smärttillstånd - KI Open Archive

förändrat sitt synsätt på hälsa från patogent till salutogent. Det hälsofrämjande perspektivet har i projektet genomsyrat allt Version.

Att arbeta med Ett rehabiliterande förhållnings - Norrköpings

M Salutogent respektive patogent perspektiv Antonovsky uppmärksammade under sin verksamma tid det salutogena perspektivet. Det salutogena perspektivet innebär att fokus ligger på det som har ett värde för hälsan. Med det salutogena perspektivet sorteras inte människor i friskt eller sjukt. Alla Ett salutogent synsätt. Till skillnad från de övriga perspektiven fokuserar ett salutogent perspektiv på det som främjar psykisk hälsa, inte på det som orsakar ohälsa.

Patogent respektive salutogent perspektiv

Patogent perspektiv. Et patogent perspektiv betyr at man fokuserer på at mennesket er enten friskt eller sykt, og konsentrerer seg om konkrete sykdomsdiagnoser, eller forebygging av spesifikke sykdommer.
Steam byta lösenord

Your browser is not supported. Some parts of this page may not work.

Institutionen för Barn och ungdomspsykiatri i Lund har i sitt utredningsarbete arbetat utifrån salutogena faktorerna. Salutogent perspektiv Falkestav, Ulla () Department of Health Sciences. Mark; Abstract Hälsa är omvårdnadens kärna. Studiens syfte var att undersöka det av Antonovsky utvecklade begreppet känsla av sammanhang (KASAM) en livshållning som kan öka motståndskraften vid stress och därmed vara en hälsobefrämjande egenskap.
Vilken projektor ska man köpa

Patogent respektive salutogent perspektiv mora skidgymnasium öppet hus
danmark ekonomi fakta
vilka kostnader kan man ta på företaget
vilket sinne utvecklas först
husbil med stor lastvikt

Salutogent förhållningssätt och ett värdigt liv inom - MUEP

3. Finns det en idealhälsa som man ska sträva efter att uppnå?


John lärka
pl lindberg vejen

Att arbeta med Ett rehabiliterande förhållnings - Norrköpings

29  Vilket fokus har arbetet – på enskilda elever och/eller på lärmiljöer? Vilket perspektiv genomsyrar arbetet? (Ett salutogent/patogent?) Jag ska  Patogent Respektive Salutogent Perspektiv. patogent respektive salutogent perspektiv. Patogent Respektive Salutogent Perspektiv. patogent respektive  Salutogent och patogent synsätt on Vimeo Förklara begreppet salutogent respektive patogent perspektiv. Salutogent perspektiv betyder att man kan betrakta  Olika perspektiv på hälsa Salutogen ansats, Hälsa uppkommer då individen har en känsla av sammanhang (KASAM) vilket handlar om att se sin livssituation  på en händelse som kan tolkas ur patogent respektive salutogent perspektiv.

Salutogent och patogent synsätt on Vimeo

Resultatet visar även att undervisningens innehåll och form verkar påverka hur elever talar om olika upplevelser av fysisk aktivitet och rörelse. Resultatet visar att enhetschefer har ett mer salutogent perspektiv och en större helhetssyn än sjuksköterskorna som i högre grad bär med sig ett patogent tänkande kopplat till sin yrkesroll. Sköterskorna avsäger sig ledarskap trots expertis inom sitt gebit. De agerar 1. Förklara begreppet salutogent respektive patogent perspektiv Svar: När man tänker på ordet hälsa så måste man först se vad för synsätt man har på hälsa.

av H Karlsson · 2019 — patogent och salutogent perspektiv på hälsa och hur detta tar sig uttryck i ämnet idrott och hälsa. 3.1 Grundsärskolan.