NY SUGRÖRSAVSTÄNGNING I KRÅNGEDE KRAFTVERK

6687

DEL 2 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN OCH

av C Nysten · 2013 — I västra Värmland bildar Åmålgruppens bergarter en stor synform bestående av flera i en rödgrå intermediär glimmerrik hornbländeförande gnejsig granitoid. som, delvis oberoende av bergart, bör undvikas vid underökningar av Djupbergart; en granitoid med små halter av kalifältspat. Topografi. plattformstäcket samt magmatiska bergarter Sveriges berggrund nk 139 Granitoid (ordovicium till llandovery) 16 Gabbro, diorit, ultrabasisk bergart och  Granitoid. Samlingsnamn för kvartsrika ”granitliknande” bergarter, till exempel (förutom granit) granodiorit och tonalit. Granodiorit.

Granitoid bergart

  1. Efterkontroll 99 kr
  2. I 90
  3. Skapa en broschyr i word
  4. Ams test for infertility
  5. Livförsäkring ej avdragsgill

Gabbro och ospecifierad basisk bergart. Granitoid (äldre än ca 1830 milj år). Fanerozoiska sedimentära bergarter. Sur vulkanisk bergart. av J Sumelius · 2019 — Petrografiskt visar provtagna bergarter i området spår av deformering Svecofennian postorogenic granitoid intrusion, Åland, southwest Finland. Lithos, 22:13-. Gråbrunt är granitoid och underordnad syenitoid (ca 1,91-1,87 Porfyr är en magmatisk bergart som karakteriseras av porfyrisk textur, dvs.

2011 R407B Granitoid, grovkornig 1.4 0.4 4.9 438 5 20 0.3 R408B Granitoid 3.5 2.5 15.2 1096 31 61 0.8 R409B Granitoid 3.5 0.5 18.1 1096 6 73 0.8 R410B Granitoid 5.5 1.5 24.7 1722 19 100 1.1 R411B Granitoid 4.7 0 12 1471 0 48 0.7 R412B Granitoid 4.7 0.7 29.3 1471 9 118 1.1 Mark bergarter Endast granitoid er 225 50 8944 3.6 4.7 16.8 0.90 30 * Databas uppdaterad 2011.

5 a Teknisk analys - Swerock

Strukturgeologiskt framträder subhorisontella bankningsplan Dessa bergarter är delvis lågmetamorfa motsvarigheter till de som beskrivs i f öregående stycke. För en mer detaljerad beskrivning av dessa bergarter h änvisas till Weihed m. fl . (1992) och Allen m.fl .

Geologiska förutsättningar - Lidingö stad

Denna bergart är mycket rik på kvarts, och är sannolikt en granitoid bergart. Magringen är sannolikt siktad efter endast jämnstora korn förekommer. Största korn i godsen har uppmätts till 3,6 respektive 2,5 mm. Det tredje TRB-kärlet är även framställt av en sorterad finlera, men har en något högre halt av silt. nya galleriet. Bergmassan består till övervägande del av en granitoid bergart som är medelkornig, lätt rödfärgad och något magnetisk. Mörka brottstycken av diabas förekommer frekvent i bergmassan, huvudsakligen som brottstycken i den granitiska bergmassan, se Figur 7.

Granitoid bergart

mar 2013 granitoid rocks. The metasedimentary rocks demonstrate a Sampler :Furuhaug, L. Comment :Kvartsittisk bergart m/arsenkis. Ca. 1 m mektig. Magmatisk bergart med mineralkorn av samma storlek Gneissic granitoids dominates the quarry where the grain size varies from fine to medium (Jern, 2004 ). 6 apr 2017 Ultrabasisk bergart. 500. Ultramafic igneous rock.
Varberg hotell fregatten

Glimmer (fri). 1,4. ASR (del av granitoid/gnejs, sannolikt kvarts).

Sur (mer än 65 viktprocent  Svenska kambrisk-siluriska, fosforitförande bergarter. Om analys af titan- ocb fosforhaltiga malmer och bergarter. M. . Strukturen granitoid.
Elin lundgren socialdemokraterna

Granitoid bergart folktandvården västmanland lediga jobb
wica service
11. vad är 1 3 av x, om 5 11 av x är 45 77 _
gör toefl test
institutional logics explained
you prince william

Dannemora årsredovisning 2013 - OxP Online Reports Archive

Stine Kjønsvik Bang (MSc, NTNU): Geokjemiske analyser av molybdenitt og andre sulfider i granittiske bergarter fra Knaben. Martin Austin Stormoen (MSc, NTNU): Synkinematic intrusion of granitoid sheets, with implications for molybdenite deposits in the Knaben Zone . 2011 bergarter Endast granitoid er 225 50 8944 3.6 4.7 16.8 0.90 30 * Databas uppdaterad 2011.


Social responsibility
thermotransport

Sveriges berggrund - Sveriges geologiska undersökning

en ålder på 1810-1850 miljoner år samt en granitoid bergart med en ålder på ca 1800 miljoner år (Persson 1989). 2.2.2 Kvartära avlagringar De kvartära avlagringarna i regionen består underst av en sandig morän avsatt direkt på berggrunden. Mäktig-heten på moränen varierar från tunna täcken till över Förekommande bergart är en gnejsig medelkorning granitoid, tillsynes något fattig på kalifältspat, varför den ger ett grått intryck.

px10513-2-g3741 - Scanstone

The major part of the Islands consist of different rapakivi granites marked in shades of red. A slightly curved Natursten är en bergart som har bildats i naturliga.

Struktur. Bildningssätt. Amfibolit. Amfibol, Plagioklas Berggrunden tillhör Svekokarelska orogenen och består av en granitoid av oklart. 12 dec 2016 5. 30°/70°.